Wartość dodana

Bliskość i bliska relacja
z naszymi klientami

Dzięki naszej wiedzy o klientach i punktach sprzedaży tworzymy, promujemy i zarządzamy kanałami komunikacji, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Marki i sprzedawcy mogą skutecznie i mierzalnie wpływać na swoją widownię podczas procesu zakupowego dzięki analizie danych. Ulepszamy doświadczenie zakupowe konsumentów, pozwalamy reklamodawcom skutecznie komunikować się z ich docelową grupą odbiorców i oferujemy dodatkowe, bezpieczne przychody dla sprzedawców.

Wartość dla
detalistów

Pomagamy detalistom rozwijać i poprawić doświadczenia zakupowe ich nabywców. Tworzymy wielokanałowe nośniki reklamowe stymulujące ich doswiadczenia i generujące dodatkowy przychód.

Wprowadzamy
innowacje
i digitalizujemy
punkty sprzedaży

Dzięki naszej eksperckiej wiedzy o punktach sprzedaży tworzymy nowe nośniki reklamowe w oparciu o zachowania Shopperów.

Poprawiamy
doświadczenia
nabywców
z różnych kanałów

Nasza wartość dodana wynika z umiejętności skutecznego komunikowania się z Shopperem w punkcie sprzedaży dzięki nośnikom reklamowym, które poprawiają doświadczenie Shoppera.

Oferujemy detalistom
dodatkowe,
trwałe źródło
przychodu

Nasze handlowe podejście skupiające się na działach marketingu i trade’u jak również domów mediowych, umożliwia nam przyciąganie budżetów reklamowych do punktu sprzedaży.

Zero dodatkowych
zasobów i zero
problemów
operacyjnych

Jesteśmy odpowiedzialni za całość działań przed i po akcyjnych, ponosimy wszystkie koszty łączące się z reklamą, działaniami operacyjnymi, a także zarządzaniem monitorowaniem i raportowaniem akcji.

Wartość
dla detalistów

Przekształcamy okazje zakupowe w możliwość komunikacji z nabywcą.

Tworzymy
kanały komunikacji
z Shopperem

Nasze wielokanałe podejście ułatwia wpływanie na nabywcę na każdym etapie jego ścieżki zakupowej.

Kompleksowy
serwis

Marki mogą docierać do swoich Shopperów dzięki naszym serwisom 360º.

Wymierne i
potwierdzone
rezultaty

Skutecznie wpływamy na podejmowane przez nabywców decyzje.